Saturday, 26 March 2011

WuDuK
Mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengekalkannya adalah sebagai ibadah. Salah satu mata rantai ibadah adalah Wudhu'.

Kegunaan Air Wudhu

Untuk segala macam solat hukumnya wajib.

Untuk Thawaf di Ka'bah, thawaf apa saja, hukumnya wajib.

Sewaktu hendak membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah

Sewaktu hendak tidur atau lain-lain perbuatan yang baik, hukumnya sunnat

No comments:

Post a Comment